קידושין באמצעות הסקייפ

שאלה:

שלום. רציתי לשאול ,ששמעתי שיש דעה שצילומים בחתונה נחשב אנן סהדי שהיו קידושין. האם זה להלכה? יוצא שאפשר לקדש בינו לבינה על סמך צילום.

תשובה:

שלום רב,

צילומים אני לא מאמין שזה נחשב לאומדנא ברורה, וגם זה לא בשעת מעשה. אולם שאלתך יכולה להיות רלוונטית באופן שעשו קידושין בינו לבינו תוך כדי צילום במעגל סגור שהעדים רואים את הכל, וגם החתן והכלה יודעים שהעדים צופים בהם, (אחרת אין להם כוונת קידושין ראה שו"ע אב"ע סי' מב סעי' ג'). האם אפשר לקדש כך אישה או לא.

בראש השנה כד,ב הגמרא דנה לגבי עדות על ראיית הלבנה, שאם העדים ראו את הלבנה משתקפת במים, אינה עדות. ומכאן הסתפק בברכי יוסף (הובא בפתחי תשובה חו"מ סי' לה ס"ק ח') האם עדות על מי מה שנראה במראה נחשבת לעדות או לא. וראה בספר משפט הערוך (הגרז"נ גולדברג, לג-לה עמוד 387). שדחה את הדימיון. משום שעדות על ראיית הלבנה היא דין עדות של ראיית הירח, שהרי ממילא בית הדין יודע מתי מולד הלבנה, עפ"י האסטרונומיה, ובכל זאת אנו זקוקים לעדות, משום שזה דין קידוש החודש, שעדים צריכים להעיד שהם ראו את הירח, לכן עדות על השתקפות אינה מועילה. אולם בשאר עדויות שאנו זקוקים לבירור האמת, לכאורה גם עדות כזו מועילה.

לגבי עדי קידושין זה לא רק עדות לבירור האמת אלא גם לקיום הדבר. ולכן אין להביא ראיה ממקומות שמועיל עדות לבירור העובדות. אולם יש דיון נרחב בפוסקים האם מועיל עדות באומדנא לגבי קידושין. ראה בשו"ת חתם סופר אבה"ע סי' ק' שהאריך להוכיח שאומדנא כמו אנן סהדי מועיל לגמרי קידושין ואין צורך שהעדים יראו ממש את מסירת הטבעת וכו', אלא די שהבינו ברמה של אנן סהדרי שעכשיו מתבצע קידושין כדי שייחשבו לעדים כשרים. וא"כ לדעה זו, לכאורה יתכן לצדד שיועיל קידושין עפ"י עדים שרואים את הקידושין באמצעות הסקייפ. גם כזה יש אומדנא ברורה ברמה של אנן סהדי שעכשיו הוא מקדש אותה, ועדים כשרים רואים את הסיטואציה הזו של האנן סהדי אז מדוע שלא ייחשבו לעדים לקיום הדבר וצ"ע.

ולפי"ז נצטרך לומר שבעדות של קידוש החודש ודאי לא יועיל אומדנא ברורה אלא רק ראיה ממשית, ולכן בהשתקפות במראה זה לא ייחשב לראיה ולעדות.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל