גיור צבאי

רבני בית ההוראה
3 Sh'vat 5779

שאלה:

האם גיור צבאי הוא גיור לכל דבר והאם אפשר בעזרתו להעשות חתונה דתית יהודית בישראל?

תשובה:

שלום רב,

עפ”י החוק גיור צבאי הוא גם גיור קביל ברבנות, אלא אם כן עולה חשש אצל הרשם שיש בעיה כשלהי בגיור הספציפי הזה. אבל כדאי לדעת שרבים מפקפקים בגיורים הללו, משום שצריכים להבין מי שרוצה להתחתן עם יהודי/ה שעבר גיור, הגיור חייב להיות עפ”י ההלכה. כלומר, אם הוא הצליח להשיג מסמך קביל במוסדות זה עדיין לא הפך אותו ליהודי אם הגיור לא היה עפ”י ההלכה. אדם שהתגייר ולא התכוון לשמור מצוות, הגיור אינו שווה כלום. האיש נותר גוי גמור. במקרה שזו אישה, כל צאצאיה עד סוף הדורות נותרים עפ”י ההלכה גויים גמורים גם אם יש מסמך כזה או אחר. לכן תמיד אדם צריך לבדוק עם עצמו האם הגיור היה בסדר או לא, האם הגר/ הגיורת שומרים מצוות, שומרים שבת, כשרות, וכד’ אז הגיור הוא כשר.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *