נגיעה במגילת אסתר / עצי חיים למגילת אסתר

רבני בית ההוראה
כ"ט טבת ה'תשע"ט

שאלה:

האם יש חובה לתפור “עץ חיים” למגילת אסתר? אם כן, האם נכון בשני הצדדים או רק בסופו?

תשובה:

שלום וברכה

למעשה נהגו להקל שלא צריך עצי חיים למגילת אסתר, ומותר לגעת בה בשעת הקריאה, אף בלא שנטלו ידים קודם לכן, אבל יזהר שלא יגע במגילה באמצע הסעודה שבזה יש סברו שצריך נטילה, ולפי שחכמים גזרו על כתבי הקודש שיטמאו את הידים.

מקורות:

ראה שיטות הפוסקים בזה בשערי תשובה סי’ תרצא ס”ק ד, וראה שו”ת הרדב”ז ח”ב סי’ תשעא שלא ראינו למי שנזהר בזה. על הסוברים שבשעת הסעודה הנוגע במגילה נוטל ידיו, ראה חיי אדם כלל מ סעי’ כ, ולעומתו בביאור הלכה סי’ קסה ד”ה לחזור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *