טבילת בקבוק יין שרוצים להשתמש שימוש חוזר

רבני בית ההוראה
כ"ז טבת ה'תשע"ט

שאלה:

האם יש צורך לטבול בקבוק זכוכית של יקבי ”אפרת” ע”מ לעשות בו שימוש חוזר?

תשובה:

שמעתי שכאשר יש את הסימון המשולש של תו תקן ישראל טבוע בבקבוק – בזכוכית עצמה – היצור נעשה בישראל, אבל אינני יודע אם זה אכן כך, וגם אם זה בישראל אינני יודע אם זה נעשה על ידי יהודים, לכן הייתי טובל.

על עצם הענין: באגרות משה ח”ב סי’ מ מיקל משתי סיבות: א. אין משמעות לבקבוק כפי שיוצר והוא בטל ליין ולא נחשב כלי של גוי, 2. נחשב שגמר מלאכתו על ידי היהודי שהחליט להשתמש בו ככלי רב פעמי. אולם דעת הגר”ש וואזנר שחייב טבילה בברכה, ראה מבית לוי יו”ד סי’ קמו, וכן דעת הגרי”ש אלישיב ראה פסקי הגרי”ש טבילת כלים סי’ סב, וכ”כ בחוט שני שבת ח”א עמ’ ריט, וכן דעת הגרש”ז אויערבך ראה שש”כ פרק ט הערה מד שרק דן לגבי החזרת שיורי משקה להתיר, וכן דעת הגר”י פישר בספרו הליכות אבן ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *