נטילת ידים לכהן על ידי בכור כשאין לוי

רבני בית ההוראה
י"ט טבת ה'תשע"ט

שאלה:

האם בכור נוטל ידיים לכהן כשאין/יש לוי

תשובה:

שלום וברכה

מחמת חביבותו של הספר לקט הקמח החדש היוצא בחודשים הקרובים לאור במהדורה חדשה מפוארת ומדוייקת, אעתיק לך מדבריו בענין זה בסי’ קכח:

נטילת ידים כשאין לוי

מו] כשאין לוי בבית הכנסת, בכור שהוא פטר רחם לאמו הוא שיצוק על ידי הכהנים (מגן אברהם סק”ז). וכשאין בכור, שמש בית הכנסת קודם לכל אדם, אף שהוא ישראל ואינו בכור, כיון שהתמנה לכל תשמישי קדושה שבבית הכנסת (משא חיים מנהגים מערכת ל אות קטו). אבל לא ראינו נוהגים כן לכבד בכך את השמש, וכן כתב בשו”ע הרב (סעי’ י), שכאשר אין בכור בבית הכנסת, לא יטול ישראל את ידי הכהנים, אלא יטלו הכהנים בעצמם.

הכף החיים (סק”מ) מביא עוד, שמשמע מדברי הזוהר הק’ (במדבר קמו ע”ב) דהכהן יטול ידיו רק על ידי לוי, וכשאין לוי יטול בעצמו, ולא ראה מי שינהג כדעת מגן אברהם הנ״ל דכשאין לוי יטול על ידי בכור, ע”ש [כנראה שבין קהילות הספרדים בירושלים לא נהגו ליטול ידי הכהנים על ידי בכור, אבל במדינתנו נתפשט המנהג כהמגן אברהם].

ואין לדייק מלשון עטרת זקנים (סק”א) דמותר לבכור לסייע ללוי וליטול יחד עמו את ידי הכהנים, דאם יש לוי בבית הכנסת אין הבכור יוצק אפילו ברשות הלוי (אורח נאמן ס”ק כא).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *