מי ראוי ללמוד קבלה?

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: הרי שמי שהולך לחייו לפי מסורת שלנו שגדל בבית דעתי או אפילו בעל תשובה או גר שהלך לישיבה כראוי ולמד אצל רבנים טובים ושימש לת"ח כראוי יבין הש"ס והפוסקים וכו'. ומי שלא הלך בדרך כזו, ובתהליך כלשהו בחייו התחיל ללמוד ונסה ללמודד ש"ס לבד ברור שיראה שקשה במאוד ובדואי בלי ספק כאשר ישב עם ת"ח שילמד לו יראה שמה שחשב שהבין לבד אפס בהשוואה ללימוד כראוי, ואז אחר שלמד עם ת"ח אף שישתמש בפירושים שבימינו כמו מתיבתא או ארטסקרול אז יראה שלא דומה ללמוד סתם מן פירושים אלו בלי אף פעם לשבת עם ת"ח מללמוד לבד, שחסר הרבה הרבה דברים הדרכה וסדר כיצד ללמוד וקל להבין זה.

לכן שואלים אם כן, אף מישהו שלמד ש"ס ופוסקים ומבין הנגלה טוב בלי לקבל שימוש והדרכה לסוד ודאי לא יבין כראוי אם לא יטעה בהבנתו ועל זה כבר כתבו חז"ל שרק אחרי גיל 40, ואחרי שיותר ש"ס ופוסקים טוב ואז ילמד עם מישהו שיש לו מסורת לזה שגם כבר ידע כל הנגלה טוב. דהיינו אף בנגלה כבר אמרנו שלא דומה מי שפותח ספר ולומד סתם למי שהלך ללמוד אצל חכם ובאמת יודע ללמוד, הרי שבדור הזה אף יש אנשים שמקבלים "סמיחה" ולכהן כרב בבית כנסת ולא יודע דף מן הש"ס כראוי ולפעמים אף לא יודע ואף עם שימוש "ארטסקרול" וכדומה לא מבין נכון.

ק"ו לעניני סוד. ולכן לפעמים יכול להיות אנשים שלומדים פחות או יותר בסדר הנגלה ורצים לסוד (או חושבים שמתעסקים בסוד) ואם תשאל איפה למדו באיזה מוסד, עם איזה רב שמוכר אצל גדולי הרבנים כיודע סוד באמת שלמד? והתשובה ברוב פעמים שלא הלכו לשום מוסד או שימשו כראוי רב ת"ח שמבין חכמה הזו, ומ"מ לא מונעים מלצטט ספרה הסוד אף שלא מדברים כמו בעלי בתים שחושבים שלומדים קבלה ומצטטים הכל לא נכון, מ"מ כשם שהדרך התורה היא ללמוד אצל חכמים, מדוע רבים לא כן עושים?

ואף שיודעים נגלה בדרגה לפחות בסדר, הנראה שיש לפרוש מכל דבר של "סוד" שאומרים כיון שבחכמה ההיא לא מבינים כראוי.

לנושא זה יש דעות הרבה, יש שאומרים שבזה"ה לא צריך להיות בגיל 40 וגם לא צריך למלא כל הפרטים שהבוא בש"ס וכו', שכנראה זו דעת החסידות אבל זה ללמוד חסידות שאינה קבלה, אלא דבר בפני עצמה מיוסד מן הקבלה, ואף בזה יש שמונעים עד שידעו טוב הנגלה.

מ"מ רצינו לקבל חוות דעת מכבוד הרב, על ענין זה שיש כמה שטועים אחריו, ולקבל בירור מכם מתי מתאים אדם לזה, ולאין ללכת ללמוד שמוסד מוחזק לגדולי דור שטוב, ומי הכרגע המקובלים ההאמיתים שראוי למי שירצה לשאול משהו לפנות להם?

לפע"ד שאני לא כלום אין למהר, אלא אחרי שידע הש"ס כמעט בעל פה ופוסקים אז אם ירצה כדאי ויבין זה עם ילמוד מאדם גדול אמיתי.

ברכה והצלחה

תשובה:

לימוד הקבלה ראוי לו רק תלמיד חכם מופלג שמצוי שנים רבות בלימוד עיוני, ויש לו חשיבה זכה מופשטת ומעמיקה. אין צורך לדעת ש"ס בעל פה כי זה גם לא הנקודה המרכזית, הנושא הוא שהלימוד הזה מאוד עדין ומופשט מצד אחד ומצד שני נוגע בדברים שכל שגיאה בהם היא פגיעה בעיקרי אמונה, וכל הגשמה חלילה היא בכלל האיסור שדרשוהו על הפסוק "כי לא ראיתם כל תמונה"… ולכן הוא מסור רק לתלמידי חכמים מובהקים מרביצי תורה ומעיינים גדולים. כמו כן ברור שצריך רב מובהק שיודע ללמוד בעיון ולא בגירסה ובאופן שיטחי. אינני מכיר אצלכם בארה"ב היכן ניתן ללמוד ואצל מי, בארץ ישראל יש את שיעוריו של הגאון רבי יעקב הלל שליט"א בישיבת אהבת שלום, שזהו מקום ראוי ללמוד בו, וגם ציבור הלומדים הם תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה מיוחד.

אני באופן אישי לא ראוי ללימוד זה ולכן אינני עוסק בו, כך שקטונתי מלהמליץ בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל