ייחוד כשיש מצלמות אבטחה / השגחת כשרות על ידי מצלמות אבטחה

רבני בית ההוראה
10 Tevet 5779

שאלה:

שלום האם שיך יחוד כאשר יש מצלמות ושמירה מפני גוי בכשרות אכילה מועיל? תודה רבה

תשובה:

שלום רב

אם אכן המצלמות מכסות את החדר, ועל פי הסיכום הבעל או כל אדם אחר רשאי לבקש את הקלטות ולעיין בהם, נחשב הדבר כמו ייחוד בפני קטנים ואין בכך איסור. אולם במידת האפשר כדאי שהדלת לא תהיה נעולה, אף שכאמור בשעת הצורך יש להקל.

לגבי חלב עכו”ם יש מערכות כשרות שסמכו על מצלמות אבטחה, משום שיחסית קל להשגיח וגם האיסור אנו ברור כל כך, כידוע פסקו של הגר”מ פיינשטין לענין חלב שעובר דרך רשויות ממשלתיות, ראה כאן בענין זה. אבל במסעדה וכדומה אין כל אפשרות להשגיח עם מצלמה לא חסר פירצות בענין זה, וגם הרי מי עובר על הצילומים… בשום אופן אין להקל.

מקורות:

ראה במוריה גליון שסז עמ’ קמ”ח שהביא שם הרב חנוך אלבק שהגר”נ קרליץ שליט”א הסכים לזה, וכן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ועוד ע”ש.

עוד על דיני ייחוד במשרדים ראה כאן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *