ציצית גופיה

שאלה:

אני לובש ציצית קטן כבר מגיל קטן (4) – ציצית גופיה
כיום אני בן 18 ושמעתי שיש בעיה עם הציצית הזאת
אפשר לקבל הסבר בנושא ציצית גופיה?

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה אין להשתמש בבגד הצמוד לגוף שעשוי לספוג זיעה כטלית קטן, מאחר ונחלקו הפוסקים אם בגד זה חייב בציצית, ובפרט לדעת המקובלים שאין להניח את בגד הטלית קטן על הגוף ממש, ומלבד זאת יש להזהר מאד שהבגד יהיה פתוח ברובו מן הצדדים, ולכן יש להעדיף להשתמש בבד כותנה המצוי לטלית קטן, בשעת הדחק יש להקל להשתמש בבגד זה.

מקורות:

כף החיים (סי’ ח סק”ג) שלדעת האריז”ל יש להקפיד מאד שהציצית לא תהיה על הגוף, ובעיקר הדין של “ציצית גופיה” נחלקו הפוסקים אם בגד גופיה חייב בציצית, שדעת הגאון רבי בנימין זילבר (תשובתו בספר יגל יעקב סי’ לט ובשו”ת רבבות אפרים ח”ד סי’ ט”ו אות א) שחייב בציצית, ומדבריו שם משמע שמותר לעשות כן אף לכתחילה, וכן נראה דעת האור לציון (ח”ב פ”ב ציצית אות ד), אולם בספר קדושים תהיו בסופו יש מכתב מהגר”ב זילבר שכותב שאף לדעת האריז”ל יתכן שיש להקל בזה באופן ארעי, וכן דעת הגר”ע יוסף (קדושים תהיו שם) שיש להקל בימים החמים, וכן הובא להקל בשם הגרש”ז אויערבאך בספר הליכות שלמה (תפילה פ”ג סי”א).

אולם דעת שו”ת דבר יהושע (ח”ו סי’ א) שגופיות שעיקר עשייתם לקבל את הזיעה ושלא יטנף הכתונת מחמת הזיעה לא נחשב ל’כסות’ ופטור מציציות ואין לברך על גופיות אלו ע”ש [אולם מדעתו נראה שאם עשוי גם להגן מפני הקור כמו גופיות החורף נחשב לכסות וחייבות בציצית], וכן בשו”ת חמדת צבי (ח”ג סי’ ג) כתב שבגדים תחתונים שלובשים לקבל הזיעה על הגוף ממש כגופיה או במקום שלובשים חלוק על הגוף בלי גופיה שאין להטיל בהם ציצית דלא נקראים כסות ואינם חייבים בציצית.וכן דעת הגרי”י פישר (שו”ת אבן ישראל ח”ט סי’ א) שיש בזה משום ביזוי מצוה לעשות מהציצית בגד שסופג זיעה, וכן כתב הגר”ח קנייבסקי בספרו מסכת ציצית (חלק תכלת וארגמן אות ה’ ד”ה אפיקרסין) שנכון ליזהר שלא ללבוש אפילו את הטלית קטן המצויה סמוך לבשרו ממש כדי שלא יחשב כבגד התחתון שעשוי לזיעה שפטור מציצית ע”ש וכ”כ בשו”ת תשובות והנהגות (ח”א סי’ כה).

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. בתוספות וברא"ש בכמה מקומות (ואיני זוכר כעת בדיוק) כותבים שכאשר לא נהנים מהבגד, לא חייבים בציצית (ולמדו כן ממה שנאמר בעניין כלאים).
    ועכשיו נראה, האם באופן הרגיל אנשים נהנים מטלית קטן? האם יעלה בכלל למישהו על הדעת ללבוש בגד כזה לשם איזו תועלת של בגד?
    נראה שלא. בגד כזה בזמננו לובשים אך ורק לצורך מצווה.
    לכן, בפשטות, טלית קטן שלנו אינו חייב בציצית. [אם לא שקר לאדם, ואז כל מה שעליו מחמם אותו ויש לו הנאה מכל מה שלבש]
    לעומת זאת, ציצית גופיה לובשים לשם בגד. ואם כי אחת המטרות היא לשם ספיגת זיעה, ואולי בגד שמיועד לזה אינו חייב. עם זאת, בסופו של דבר, בהשוואה לטלית קטן יש צד הרבה יותר גדול לחייב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל