מה האיסור בנגיעה?

רבני בית ההוראה
ו' טבת ה'תשע"ט

שאלה:

האם יש איסור לבחור להתחבר עם נערה פנויה?
דיבור/נגיעה – סתם/הנאה, באופן שלא באים וכו’
וא”כ מה האיסור? דאוריתא/דרבנן
אם אפשר מקורות מקווה שיעזור

תשובה:

שלום רב,

לגבי נגיעה, וברור שהכוונה היא לנגיעה של הנאה זה איסור דאורייתא של לא תקרבו לגלות ערוה. כך לדעת הרמב”ם, וראה ברמב”ם פרק כא מאיסורי ביאה הלכה א’ – נהנה מקירוב בשר הרי זה איסור לא תקרבו. (ונדה היא אחד מהעריות). ראה עוד בבית שמואל אבה”ע סי’ כ’ סק”א שהביא את שיטת הרמב”ן שזה איסור דרבנן. ולגבי שאר הדברים שאין בהם נגיעה ממש, ראה שם במרב”ם בהלכה ב’ שכתב של שחוק וקלות ראש איתהאו אפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה, הרי מקבל מכת מרדות. כלומר, זה מדרבנן, אבל ברור שזה איסור גמור.

מעבר לזה, בהחלט יתכן שיש כאן גם משום איסור ונשמרתם מכל דבר רע שזה איסור דאורייתא. ראה בשו”ת אגרות משה (אבה”ע ח”א סי’ סט): “והנה שני עניני איסור הרהור יש האחד מקרא דונשמרת מכל דבר רע בכתובות דף מ”ו שאיתא שם מכאן א”ר פינחס בן יאיר אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה…. וכן מה שאסור להסתכל באשה נאה אפילו פנויה..” כלומר, איסור זה ודאי שייך במקרה זה.

בנוסף, ראוי לדעת שגם חז”ל גזרו ייחוד ואפילו עם פנויה, ברור שיחסי חברות ברמה כזו, הוא עוד יותר מייחוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *