מעוניינת לעשות התרת נדרים ע”י שליח

רבני בית ההוראה
כ"ג כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

שלום,
נשבעתי בשעת כעס לבעלי שלא אלך איתו לשום אירוע משפחתי ביחד ,והוא ילך לבד לצד המשפחתי שלו ואני לשלי ..ומתקרבת עונת האירועים ויש מלא אירועים שאם אני לא אלך יעלבו ממני ואני רוצה להתיר את השבועה ולמנות אתכם לשליחים שלי ?

תשובה:

שלום רב,

לכתחילה לא ראוי להתיר נדרים על ידי שליח, צריך שהנודר יבוא בעצמו לפני הדיינים. ראה ברמב”ם הלכות שבועות פרק ו’ הלכה ד’ וכך גם בר”ן ובריטב”א גיטין מו,א, הובאו בשו”ע סי’ רכח סעי’ טז. אולם, בדיעבד כתב הפתחי תשובה שם ס”ק ח, שהואיל ורבו המתירים בשליחת החרטה לבית דין על ידי כתב, יש להקל בשעת הדחק להתיר גם על ידי שליח, ועי’ שם שכך מוכח מדברי הריב”ש סי’ שע, שלא חשש לדברי הרמב”ם אלא לכתחילה בלבד. וכ”כ בשערי דעה על דברי השו”ע שם, אלא שתמה מדוע לא הביא השו”ע את דעת המחמירים. בשו”ת שבט הקהתי ח”ד סי’ רלט כתב, שבעת הצורך ניתן להתיר נדר באמצעות הטלפון ואפשרות זו עדיפה על שליח, ואפשר שמועילה גם לדעת הרמב”ם.

לכן אנחנו לא עוסקים בענין זה של התרת נדרים.

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *