רצה לקחת קרקע בכח בטענה שיכבוש השטר

רבני בית ההוראה
כ' כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

שלום להרב,

ששאלנו: בדבר הדומה למעשה של פרדיסא שבש”ס שאדם נתן פרדס למשכנתא לאדם אחר ובסוף שנת חזקה מיאן לבעל השדה למכור לו בעל כרחו או יאבד השטר ולא יהיה לו מאומה ואז כל הענין של מודעא וכו’.

בדבר של אדם שהשכיר קרקע לחבירו ואחרי שנת חזקה עשה כמעשה ההוא אלא שאמר למוכר הרי אם תעשה לי שטר מכירה של תאריך שלא לפני ג’ שנים שאתה יכול למסור מודעא ואחרי זה לתבוע אותי לב”ד שקרקע שלך ואני בא במרמה וכבשתי שטרי של שכירות, ולראיתך הנה תאריך המכירה היום ואז אהיה בעיניהם כשקרן ולא אצליח.

והרי תעשה לי תאריך מוקדם שיתן כח לטענתי דהיינו אם תמאן לתת לי אטען שיש לי חזקה ויש כמה אנשים שראוני שם ג’ שנים ולא יודעים מה בעינינו ואחזיק, ואם תתן לי שאז גם יש לי שטר שקניתי ממך הרי שלי לגמרי ולפחות תקבל כסף!

כיצד להציל מישהו במצב כזה? נראה שאם בעל הקרקע מסר מודעא ובאו לב”ד שיהיה צורך לחקירה ודרישה משום חשש רמאות, ומ”מ עד שיוודע הרמאות שיחזיק הכסף אצלו. ואף אם מצא רשעים שחתמו על שטר שכזה, ולא ידע בעיני הבריות שהם רשעים, שזה רק מועיל למערער להחזיק בקרקע הרי שאולי יש להטיל שבועה על מערער כדי שאם יש שקר שיפחד להשביע ויודה על האמת, ואם לא אז הבעיה שלו על עונש שיקבל על שבועת שקר וחמס.

מ”מ רצינו לשמוע מה עושים במקרה שאדם קשה רמאי נראה שיצליח, כיצד לתפוס רשעים במקרה כזה?

ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

אם המוכר ימסור מודעא לפני המכירה, תועיל המסירת מודעא גם על המכירה עם התאריך המוקדם. אמנם צריך שהעדים ייראו שהוא היה אנוס. ובלא זה לא מועיל. בשונה ממתנה שאין צריכים להכיר שאנוס.

אם הבית שנמכר רשום בטאבו על שם המוכר, לא מועיל טענת חזקת ג’ שנים, ואין צריך מחאה, שכיון שהדירה על שם המוכר לא יועיל להוציא ממנו. והרישום בטאבו הוא מחאה והוכחה שהדירה לא נמכרה. ולכן אין צורך לחשוש לטענתו שיכבוש את שטר שכירות ויטען לקוח.

בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *