עבר זמן החזרה והסכים המוכר על ביטול המקח האם יש מי שפרע?

רבני בית ההוראה
י"ז כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

שלום להרב,

ששאלו: מי שהזמין אונליין סדרה של ירושלמי ולא מצא חן בעיניו הסדרה מן חברה ההוא והחנות יש לה פוליסה של חזרה שמאפשר להחזיר מוצר והחזיר להם. וכיון שלא היה להם סדרה מן מוציא להאור אחר שימצא חן לא הזמין מהם כלום.

ברור שכאשר המוכר נותן אפשרות של חזרה, הרי ככל תנאי שבבממון יחשב, ולא שייך לומר מי שפרע וגם לא מחסר אמונה שכתחילה כך נכנסו לעסק כזה. אולם אם ממתין יותר מדי להתלונן על המקח ועבר זמן החזרה, האם אף שהמוכר יאמר שבסדר תשלח לי בחזרה שייך לומר מי שפרע על זה? או כיון שאמר שלח לי סתם כתנאי חדש יחשב ולית לן בה ?

ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

כאשר סוכם מראש על מועד לביטול העסקה, מותר ללקוח לבטל את העסקה, ואין בזה איסור כלל, כיון שכך הותנה. אמנם אם עבר הזמן אין אפשרות לבטל כיון שנעשה קניין. ואם לא נעשה קניין משיכה או הגבהה, והיה תשלום דמים, אסור לקונה לחזור ואם חוזר דינו במי שפרע וכו’. אם לא היה קניין ולא תשלום מעות, אך היה דיבור סופי שיקנה ממנו, עובר באיסור של ‘מחוסרי אמנה’.

אם אחר הזמן מסכים המוכר לבטל, אין שום איסור מהאיסורים שנאמרו לעיל, ונחשב שהמוכר חוזר וקונה את הסחורה שוב. או שמוחל על הזכות שלו ונותן זכות לקונה לחזור מדיבורו.

בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *