גוי שנשבע, האם חייב לקיים שבועתו?

רבני בית ההוראה
י"ז כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: האם נדר עכו”ם חל? ואם כן מי יתיר לו ? נ”מ כגון לגוי שעשה קונם על יהודי, והצטריכו לו לעבודה וגם הוא צריך להם. מה עושים?

תשובה:

שלום וברכה

בירושלמי נזיר פ”ט ה”א הובאה מחלוקת תנאים האם נכרי יש לו דין של בל יחל דברו ואם צריך היתר חכם או לא, וראה אריכות רבה במשנה למלך מלכים פ”י ה”ז שתמה מאוד, היאך יתכן לומר שגוי אינו יכול להשבע, הרי מצינו בהרבה מקומות בתורה שבועה בגוי, כמו אצל אבימלך ואצל לבן ואליעזר ועוד רבים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *