גוי שפתח דלת מקרר שיש שם יין

רבני בית ההוראה
16 Kislev 5779

שאלה:

שלום,יש לנו עוזרת בית גויה.
היא יודעת שאסור לה לגעת ביין.
היום בבוקר היא פתחת את דלת המקרר על מנת לנקות והוציאה את כל הדברים מלבד היין וכאשר עברתי שם בקשה ממני להוציא את היין. זו אינה פעם ראשונה שראינו שהיא מקפידה לא לגעת ביין. (מדובר בבקבוק פתוח)
השאלה היא האם כיון שהיין היה בדלת המקרר והיא הרי פתחה את הדלת והוציאה דברים אחרים, האם זה נחשב למגע. וכמו כן האם יש לחשוש שאולי נגעה ורק לא אמרה לנו
יצויין כי מדובר ביין באז היינו יין מוסקט מתוק קל שיש בו רק 5% אלכוהול.
תודה מראש

תשובה:

כיון שאין להם כוונה לנענע את הבקבוק וכל המגע בו הוא רק על ידי דבר אחר – דלת המקרר, הוא מותר בשתייה ללא חשש, ראה שו”ע יו”ד סי’ קכד סעי’ יא ובש”ך שם ס”ק יט. ולא החמירו במגע שלא בכוונה אלא כשהם מוציאים את הבקבוק עצמו.

כמו כן, יין שהיה הפקק סגור אין זה נאסר כמו שכתב השו”ע סי’ קכ”ד סעיף כ”ה וחכמת אדם כלל ע”ו ס”י, ואף אם מניד דרך הילוכו אין היין נאסר שאין זה דרך ניסוך, כמו שכתב הט”ז קכה,יג.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *