עירוי מים רותחים לתוך סיר מרק בשבת

הרב ירוחם ארלנגר‎
9 Kislev 5779

שאלה:

בליל שבת אני משאיר על פלטת שבת , קומקום מים רותחים עבור תה לשבת , סיר מרק עם עוף וקטניות שונות מידי שבת . שאלתי האם מותר לי לערות בבוקר מקומקום המים הרותחים על סיר המרק שהוא תבשיל שבושל כבר כל צרכו מאחר והמרק התייבש כתוצאה מכך ששהה כל הלילה על הפלטה ?

תשובה:

שלום רב

למנהג האשכנזים מותר לצקת מים מהמיחם לכוס ומשם לסיר, ורצוי שהסיר יהיה באותה שעה מורם מעל גבי הפלטה. כמו כן מותר לצקת ישירות מהמיחם אולם לא כדאי לעשות זאת כיון שלכתחילה חוששים שניצוק נחשב כחיבור וממילא המיחם נעשה בשרי. בדיעבד לא מחמירים בזה ומותר להשתמש במים שבו גם לחלבי. כמובן בתנאי שאין אדים חמים ממש בשריים על הקומקום.  אולם, לדעת הגר”ע יוסף אין להוסיף מים חמים למאכל בשבת. מה שאפשר הוא פשוט להניח לכתחילה את הסיר על גבי מחבת הפוכה וכדומה ולהפחית בכך את חומה.

מקורות:

ראה שולחן ערוך סי’ שי”ח, וכאשר המים נתבשלו ונצטננו לדעת המחבר עדיין יש בזה בישול גמור, ולדעת הרמ”א אם לא נצטננו לגמרי מותר, ויש לבדוק היטב שאכן זה נחשב עדיין חם במקצת. ור’ גם בארחות שבת פרק ב’ סעיפים עא – עג שהאריך בדין זה ועי’ שם שכתב שיכול גם להביא את הסיר למיחם ולפתוח את ברז המיחם לשפוך את המים לסיר, אך בזה יש ליזהר שלא יהפך המיחם למיחם בשרי, וכן יכול להביא את המיחם אצל המים (במיחם שאינו חשמלי) עי’ שם. על דעת הגר”ע יוסף בזה ומקורותיו ראה ילקוט יוסף חלק י עמ’ רכט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *