כיבוד בסנדקאות

רבני בית ההוראה
9 Kislev 5779

שאלה:

בעז”ה תהיה ברית בשבת הקרובה.
הסתפקתי את מי לכבד בסנדקאות:
ידוע שיש עניין גדול לכבד אדם גדול וצדיק בסנדקאות.
מאידך כיבוד אב לכאורה עדיף משום שהוא מדאורייתא.
אמנם אם אסביר לאבא שיש עניין גדול באדם גדול וצדיק (מגדולי הדור), הוא בוודאי יבין ויקבל, ולא תהיה לו טרוניה כלל, אך מ”מ בוודאי שהוא עדיין היה מאוד שמח לקבל את הסנדקאות.
האם גם במקרה כזה נאמר שיש עדיפות של כיבוד אב?
כמו”כ הנוהג הוא שמכבדים קודם את אבי האישה, ולכאורה הוא מצד כיבוד האישה במה במכבדים את אביה.
השאלה היא במקרה שאנו יודעים שלאבי האישה זה לא חשוב ודחוף כפי שזה חשוב לאבי הבעל, האם גם אז נעדיף את אבי האישה?

תשובה:

שלום וברכה

אם אביך יהודי ירא שמים ודאי יש לכבד אותו תחילה, וכך המנהג לתת להורים ובזכות המצוה יהיה לכם בעז”ה הרבה נחת ושמחה. אם אכן לאבי האשה לא חשוב כל כך ולאביך זה חשוב, נראה שכדאי להקדימו בענין זה.

רוב נחת ושמחות.

2 Comments

    בני:

    1. מה הדין במקרה שלאבי האישה זה לא כ”כ חשוב, אבל לאישה עצמה חשוב שאביה יקבל סנדקאות?

    2. מה ההגדרה של “יהודי ירא שמים”?

    רבני בית ההוראה:

    מה שחשוב לאשה זה הדבר הכי חשוב לגבר! יהודי ירא שמים הכוונה ששומר מצוות באופן מלא. אנחנו לא בוחנים כליות ולב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *