כיצד להקנות לגוי חלק במכונה קפה כדי להיפטר מטבילה

רבני בית ההוראה
ה' כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

שלום להרבני גדולים,

ששאלו: אשה ובעלה קיבלו מתנה מכונת קפה קעוריג שאי אפשר לטבול ועיצה לזה למכור חלק מן המכונה לגוי להיות שותף ואז פוטר את הטבילה, ורוצים לומר האם מועיל לזה שידברו עם גוי מכירם שסומכים עליו שיש לו דרך ארץ וכו’ ויראו לו דולר דרך סקייפי במחשב ויאמרו לו הרי בן נח שקיבלת דולר מתנה, והדולר אצלנו מוכן לך ונשמר עד שתבוא לקחתו, רצוניך לקנות בו חלק במכונת קפה שלנו ולהיות שותף ותוכל לשתות קפה כשתהיה כאן בעיר? ויומר בן נח כן בבקשה דולר שאצליכם יעבור לזה ויקנה לי דולר בו. האם זה בסדר או יש בעיה כיון שהוא לא קיבל ממש הדולר בידו ואולי עדיף שישלם בדרך כרטיס אשראי אונליין ואז קנה בזה ויפטרו הטבילה של מכונה זו?

מדובר בגוי שיבוא לשתות את הקפה במכונה זו שקונה וזה לא רק דברים, אולם פעם בשנה או כזה, ולכן מכירה אמיתית.

ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

מסקנת הגמרא (ב”מ עב ע”א) שאין זכייה לגוי. ולכן לא ניתן לזכות לגוי את הכסף על ידי אחרים.

בשו”ע חו”מ סימן קצד סעיף ג נפסק שמועיל קניין כסף בגוי לגבי מטלטלים – ואם נתן הגוי כסף קנה הגוי. אמנם הטור והשו”ע ביו”ד סימן שכ סעיף ו חששו לראשונים שבגוי לא מועיל כסף אלא צריך משיכה. ולכן פסקו שיעשה גם כסף וגם משיכה. ובקצות סימן קצד ס”ק ג האריך לבאר גבי מכירת חמץ איך ימכרו לגוי, בשלמא לשיטות שכסף מועיל ניחא, אבל אם יצטרכו משיכה, כיון שאין אפשרות שהגוי ימשוך כל חבית וחבית. וגם מה יעשו כשהגוי לא בפניו. והעלה שם שהעצה הטובה שהישראל יקנה לגוי בקניין אודיתא. ולכן יאמר הישראל בפני שניים שחלק ממכונת הקפה שייך לגוי. וליידע את הגוי בכך.

בהצלחה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *