קבלת שבת קודם חזרת הש”ץ של מנחה

רבני בית ההוראה
ד' כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

שלום כבוד הרב
האור לציון כותב שלאחר מנחה בערב שבת יאמר בואי כלה כדי לקבל עליו תוספת שבת (בפרט לפי המקובלים בבואי כלה ) -האם אחד שהוא באמצע חזרה של מנחה ואומר בואי כלה -האם עשה תקין?
תודה

תשובה:

שלום רב

בלי ספק כדאי כך לעשות כדי לקיים מצות תוספת שבת. אמנם, בס’ מגלת ספר ביאר ענין זה יפה וכך כתב, דלכאורה בשו”ע סי’ רסא סתר דברי עצמו: בסעיף א’ כתב שגם מי שכבר קיבל שבת יכול לעשות דברים מסוימים עד צאת הכוכבים, ובסעיף ד’ שם כתב שאם אמרו ברכו או מזמור שיר הם אסורים בכל, ומכאן הוכיח שיש שתי דרגות בקבלת שבת, מדאורייתא דין תוספת שבת או רק לפרוש ממלאכה, וזה עדיין לא קבלה גמורה, ואז גם ניתן להתפלל מנחה של חול וכו’, אולם מדרבנן יש צורך בקבלה של ממש באמירת מזמור שיר או ברכו, וזה עושה קבלה גמורה. לכן לקבל בפה לפרוש ממלאכה ודאי כדאי אפילו לפני מנחה אם חושש לאחר את השקיעה, ובקבלה גמורה לקים את הדין דרבנן, יעשה רק אחרי שמונה עשרה של מנחה, ואין בעיה בכך שעונה אמן וקדושה על חזרת הש”ץ.

4 תגובות

  יוסף:

  שלום כבוד הרב
  אם אדם מקבל לפרוש מהמלאכה לפני מנחה ונלאץ לעשות מלאכה אחר מנחה לפני השקיעה -האם יכול?
  האם לכתחילה יכול לומר בואי כלה ולומר בפה שהוא מקבל שבת בחזרת הש”ץ של מנחה (כמה דקות לפני השקיעה)?
  תודה

  רבני בית ההוראה:

  1. ברור שאסור לעשות מלאכה אחרי שקיבל שבת, במקרים מסוימים ניתן לעשות התרת נדרים.
  2. נראה שמותר לכתחילה, כיון שמדובר כמה דקות לפני השקיעה.

  יוסף:

  שלום כבוד הרב
  אם מותר לכתחילה ואומר בפה בואי כלה בכדי לקבל שבת -ופתאום צריך לעשות מלאכה ? הוא כרגע בציבור בבית הכנסת והציבור כרגע בחזרת הש”ץ- האם יכול לעשות את אותה מלאכה?
  תודה

  רבני בית ההוראה:

  כיון שקיבל שבת ברור שאסור לו לעשות מלאכה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *