חזרה מסיכום בעל פה עקב מידע חדש משמעותי שנתגלה

רבני בית ההוראה
ג' כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

סיכמתי בעל פה על מכירת הדירה שקיבלתי בירושה בסכום מסויים שהוא הנמוך ביותר שהייתי מוכן למכור ונמוך ממחיר השוק אך טרם חתמתי חוזה ואפילו טרם נכתבה טיוטה לאחר מכן התברר לי שישנה תב״ע לבנייה נוספת שלא הייתה ידועה לי ולאחר בירור הבנתי שזה מעלה את ערך הנכס משמעותית כמו כן גיליתי שישנה חבות בהיטל השבחה שלא ידעתי עליה ואני טרם יודע את עלות ההיטל, ישנם קונים נוספים המעוניינים בדירתי ומציעים לי סכום הגבוה משמעותית ממה שהוסכם, ביקשתי מהזוג שסיכמתי איתם שיענו לי באם הם מוכנים להעלות את ההצעה והם טרם ענו לי, האם יש לי זכות למכור את הדירה לקונים השניים, אציין שמדובר ההפרש משמעותי ושלא הייתה לי אפשרות קודמת לדעת על היטל ההשבחה ולא ידעתי על קיומה של התב״ע המרחיבה?

תשובה:

שלום וברכה,

מותר לך למכור את הדירה ללקוחות אחרים שמציעים סכום גבוה יותר. ראה מקורות.

בהצלחה.

מקורות:

אדם שמסכם עם חברו שיקנה ממנו חפץ פלוני, או שימכור לו חפץ פלוני, הדיבור מחייב מדין ‘מחוסרי אמנה’. נחלקו הראשונים בתרי תרעי – כשהשתנה המחיר – האם מותר לו לחזור מדיבורו. הרמ”א [סו”ס רד] הביא ב’ שיטות וכתב להחמיר. אמנם הש”ך והקצות כתבו שיש להקל. וכן נפסק בערוך השולחן והחתם סופר ועוד. לפ”ז לשיטות שמותר בתרי תרעי, יש להתיר לחזור מדיבורו ולמכור לאחרים. ונראה שגם לשיטות שאסור כאן הדין שונה, כיון שיש כאן טעות, ואפילו אם היה נעשה המקח, היה נחשב לאונאה [למרות שין דין אונאה בקרקעות, אבל איסור אונאה יש], ולכן אין חיוב לעמוד בדיבורו אם התברר שהייתה טעות בשומת הדירה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *