שבות דשבות דשבות בדבר שעיקרו מה”ת

רבני בית ההוראה
כ"ט חשון ה'תשע"ט

שאלה:

בסי’ שיא (ש”ב) מובא שאע”פ שהותר שבות דשבות במקום כבוד הבריות, לא הותר שבות שעיקרו מה”ת, [הוצאה לרה”ר שזה איסור מה”ת, אע”פ שכעת הוי מלאכה שא”צ לגופה והוי שבות, לא הותר].
אמנם יש דעה המתרת, אך דעת המחבר והמ”ב לאסור.
שאלתי היא: האם אם יהיה ג’ שבות יהיה מותר אף בדבר שאיסורו מה”ת [כגון שנכרי יוציא את המת לרה”ר ע”י תינוק [קצת גדול (עיין מ”ב סקי”א), והוי: 1. נכרי. ב. משאצ”ל. ג. ע”י קטן]?

תשובה:

שלום וברכה

לגבי כבוד הבריות לא מצאתי את החילוק שלך, אבל הוא בהחלט קיים לגבי חולה, ראה סי’ שכח סעי’ יז בשיטה השלישית בשו”ע, שם אסרו שבות דשבות בדבר שיש לו עיקר בדאורייתא, אף שהתירו על ידי גוי, אמנם שם מותר על ידי גוי גם בלי שזה יהיה שבות דשבות, כך שהצירוף של גוי משנה את התמונה גם בלי החשבון שלך של ג’ שבותים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *