שיעור כיסוי ראש באישה

רבני בית ההוראה
כ"ו חשון ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה!
רציתי לשאול מה הן הדעות בנוגע לכיסוי ראש חלקי.
תודה רבה!

תשובה:

שלום רב,

אני לא יודע למה את קורא חלקי…

ראה בשו”ת אגרות משה אבה”ע ח”א סי’ נח שהוא מהמקילים שהאריך בדין זה וכך כתב למסקנה: “ולכן לדינא אף שמן הראוי שיחמירו הנשים לכסות כדסובר החת”ס הואיל ויצא מפומיה דגאון גדול כמותו בין בדין הראשון בין בדין השני, ובדין השני הא איכא גם מעלה דצניעות דקמחית שכתב הד”מ, אבל פשוט שאלו הרוצות להקל בשני הדינים אין להחשיבן לעוברות על דת יהודית ח”ו, ואין להמנע אפילו לת”ח ויר”ש מלישא אשה כזו אם היא יראת שמים ומדקדקת במצות ובעלת מדות. אבל הוא רק ערך ב’ אצבעות בגובה שהפנים הוא ערך אורך ב’ טפחים ויהיה בצרוף פחות מטפח ויותר אסורה”. וראה עוד במשנה ברורה סי’ עה ס”ק יד שהביא מהזהר שמאד החמיר והזהיר בנושא זה לכסות את כל השיער.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *