כיבודים בברית מילה

רבני בית ההוראה
19 Cheshvan 5779

שאלה:

אודות כיבודים בברית:
1. האם אכן נהוג (אצל האשכנזים) לעשות “חיקה”? [האם המנהג נפוץ ורווח?]
2. האם אכן נהוג (אצל האשכנזים) לחלק בין הכיבוד של “מהכיסא” לכיבוד של “הנחה על ברכי הסנדק”?
3. “ברכות” כולל גם קריאת שם?
4. “מהסנדק” היינו לקיחת התינוק מהסנדק ונתינתו לעומד לברכות? אם לא, האם המנהג אכן נפוץ לחלק בין הכיבודים הללו, שאחד לוקח מהסנדק, ונותן לאחר לתת למי שעומד לברכות?

תשובה:

שלום וברכה

  1. מנהג זה נפוץ ועיקרו הוא בשביל לשמח עוד יהודים… כלומר אין בזה ענין מלבד לפצות כמה אנשים שלא היו כיבודים לתת להם, דודים מבוגרים וכדומה. כדי קצת לעשות בזה ענין, יש שהקפידו שכל אחד מקרב קצת, וכמו שבמעשה הקרבנות היו הכהנים עומדים בשורה ומעבירים את הקרבן והכלים בעיקר הדם מאחד לשני.
  2. אכן, המנהג הוא שאבי התינוק הוא זה שמניח את הילד על ברכי הסנדק ולא אדם אחר, כיון שהוא “בעל הקרבן” ורגלי הסנדק הם כ”מזבח”.
  3. אכן כן, מי שהתכבד באמירת הברכות אומר גם את הברכה השניה – קיים את הילד וכו’, שבמהלכה מכריזים את השם, כאשר המנהג שהוא עוצר רגע ואבי הבן לוחש באוזנו את השם שבחרו..
  4. זה גם כיבוד שאינו אלא “פיצוי בעלמא” ואין לו מקור.

מזל טוב ורוב נחת.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *