ירושת הבת בנחלת אבות

רבני בית ההוראה
י"ט חשון ה'תשע"ט

שאלה:

ב”ה

שלום רב,

מדוע לא מבדילים בין ירושה של נחלה לירושה של שאר הנכסים, נניח לעניין ירושת הבת?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

בעבר היה מנהג שלא לתת לבת ספרים וקרקעות, משום שנקראים נחלת אבות, וכדי שישאר בנחלה נטלו אך ורק הבנים. וכתב בחת”ס [הובא בפת”ש חו”מ סימם רפא ס”ק יב] שדוקא בזמנם שהספרים היו יקרי ערך, ועשיר אחד היה קונה ספרים ומשאיל, ושם בעלים עליהם, אבל כיום שיש הרבה ספרים, ואין שם בעלים עליהם גם בת יורשת. וראה שם בפת”ש בהמשך שהביא כנסת יחזקאל, שקרקעות הכוונה קרקע שהיה דר בו ושם הקרקע על שם הבעלים, אבל קרקע שעמד למסחר אין שם בעלים עליו, ונותנים ממנה גם לבת.

בזמנינו אין כמעט מושג של נחלת אבות.

בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *