מעבר דירה – מה הוא היום המסוגל לכך ביותר

הרב ירוחם ארלנגר‎
י"א חשון ה'תשע"ט

שאלה:

האם יש לעבור דירה ביום מסוים.
שמעתי כי מומלץ ביום ג’ שנאמר בו פעמים כי טוב.

תשובה:

שלום וברכה

למעשה אין צורך להקפיד בזה, אף שאכן כשם שקיים מנהג כזה לעבור דוקא ביום ג’, והעיקר אם רוצים זה לא לעבור בימים ב’ וד’, אף שעל כגון דא נאמר מאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה.

מקורות:

ראה דברי יחזקאל שינאווה אות קג שלא להכנס לדירה בימים ב’ וד’, ובאפרקסתא דעניא סי’ יז חולק וסובר שהעיקר כדברי הרמ”א סי’ קעט שלא להתחיל בנייה בימים אלו אבל אין הקפדה על מעבר דירה. ובס’ הזכירה כתב שימים א’ ג’ וה’ בחודש אינם מסוגלים למעבר דירה. עוד טעם יש להקל בכל הנ”ל, משום שבנין של מצוה כתוב שאין להקפיד בו כלל בענינים אלו, ראה מנחת אלעזר ח”ד סי’ מד, יהודה יעלה ח”ב סי’ כד, רוח חיים יו”ד קעט א ועוד רבים, ואפשר שגם דירה בארץ ישראל שמקיימים בה מצות ישוב הארץ היא בכלל בנין של מצוה.

תגובה אחת

    משה:

    שמעתי מהרב זאיד הרב של פרדס כץ שפעם אחת היה אצל מרן רבי חיים קנייבסקי שליט”א , והשואל שלפניו שאל בקול רם שחשב לעבור ביום שלישי שנכפל בו כי טוב ומה אומר על זה הרב , וענה לו רבי חיים שהסגולה הכי טובה היא לעבור ביום שנוח לאשה …. וד”ל שכל ענין צריך להיות בשיקול הדעת ותן לחכם ויחכם עוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *