קיבל שבת מוקדם – אמירה לגוי קודם השקיעה

רבני בית ההוראה
ח' חשון ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד

ידוע שמי שקיבל שבת מוקדמת מותר לו לומר ליהודי אחר שעדיין לא קיבל לעשות בשבילו מלאכות אילו מדאורייתא, כגון להדליק אור ופלטה וכו…

השאלה היא מה הדין בגוי? שראיתי במשנה ברורה בסימן רנט שכתב בס”ק כו לגבי שצריך להזהר שלא לומר לגוי…

והאם יש מקור לזה בשו”ע לומר לגוי כאשר היהודי כבר קיבל שבת מוקדמת, לומר לגוי לעשות בשבילו איסורים מדאורייתא?

אשמח למקור

תשובה:

שלום וברכה

מקור דברי המשנה ברורה שם מדברי המגן אברהם ס”ק יב בשם השל”ה, שאמנם מעיקר הדין מותר לומר לגוי באותה שעה, אבל בדבר הנדון שם יש חשש שאם יאמר לו כך בימי הקיץ שעוד היום גדול יבוא לומר לו גם בימי החורף שכבר חשכה, אבל זו הנהגה לחומרא במקרה מסויים ולא דין קבוע. לכן אם שכחו להדליק אור בבית וכדומה שהוא מאורע חד פעמי ועדיין היום גדול מותר לומר לגוי, בפרט לצורך מצוה שאף בבין השמשות התירו במקרים מסוימים, וראה בזה בארחות שבת פרק כז סעי’ לח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *