מסיע חברים בשכר – האם זכאי לדמי ביטוח בגין תאונות או בלאי

רבני בית ההוראה
א' חשון ה'תשע"ט

שאלה:

בס’ד

מידי פעם בני משפחתי המורחבת מבקשים ממני נסיעות ומשלמים לי כמו מונית זולה (יש גם מבני המשפחה שסיכמו איתי קבוע על פעם או פעמיים בשבוע , הם אומרים שהם מעדיפים לשלם לי מאשר לשלם לסתם מונית בחוץ, השאילה האם יש בזה גזל מצד הביטוח
א, אם חלילה קורה משהו באותה הנסיעה אז האם יהיה בעיה לתבוע את הביטוח
ב. האם בגלל שלפעמים אני מבצע נסיעות בשכר , לכן מעתה יהיה לי בעיה תמיד לתבוע את הביטוח גם על תקלות שקורות שלא באותה נסיעה , אולי בגלל שהרכב יותר זמן על הכביש בגלל זה ?
לגבי חלק א בשאילה האם ישנו פיתרון באופן שאסכם איתם שאם קרה משהו בנסיעה אז על נסיעה זו אני פוטרם לגמרי מתשלום, וחיזוק נוסף שחשבתי לסכם עימם שאין הם חייבים לשלם לי כלום מצד הדין ואין לי שום זכות תביעה עליהם , ורק אם רוצים שישלמו , ובסוך הנסיעה יתבצע תשלום זה .

תשובה:

שלום וברכה,

בעל רכב פרטי שמבקש שכר מהנוסעים עבור הנסיעה ואירע תאונה, הנוסע אינו זכאי לקבל דמי ביטוח. אך דוקא בנסיעה זו, אבל אם אח”כ נסע באופן פרטי ללא קבלת שכר, אין מניעה לקבל דמי ביטוח, עבור תאונה שאירעה אח”כ. לגבי תביעה על בלאי, יש לעיין בחוזה עם חברת הביטוח, האם בקשת תשלום עבור נסיעה שוללת לגמרי את זכויות הביטוח, או שרק בתאונות בזמני נסיעות אם שכר אין זכות תביעה.

אם מתנה עם הנוסעים שהתשלום יהיה כמתנה ולא כתשלום, אסור לתבוע את חברת השכרה, כיון שנחשב לשכירות, כיון שהמתנה תמורת הנסיעה. הפתרון הוא דוקא  שמודיע שאם הנוסע ירצה לתת מתנה יוכל לתת, אבל אינו חייב לתת את המתנה, ואז אינו נחשב לשכירות רכב, ויוכל לתבוע את הביטוח. [אך מסתבר שיש להימנע מלעשות זאת בתדירות].

בהצלחה.

מקורות:

המדיניות בחברת השכרה שרכב שמשכירים אותו, הבלאי הוא גדול יותר, והסיכון לתאונות הוא גדול יותר, ולכן מחיר הביטוח הוא גבוה יותר מאשר ברכב פרטי. לעומת זאת השאלת רכב בחינם אינו דבר שכיח ולכן אם משאיל את הרכב והביטוח מבטח גם נוסע נוסף, זכאי המבטח גם על תאונות ונזקים שנעשו על ידי אחרים. הביטוח הגדיר שכל נתינת רכב עבור תמורה כספית [יותר מהוצאות של דלק ובלאי] נחשב להשכרה, ולכן לא משנה אם משכיר באופן חד פעמי או לעיתים תכופות, אם השכיר את הרכב אינו זכאי לביטוח.

אלא שיש לדון האם מועיל הערמה שיבקש שלא ישלם שכירות אלא יתן לו מתנה תמורת השאלת הרכב. והנה מצאנו בהלכות מצרן [שו”ע סימן קעה סעיף נד] שאם נתן מתנה את שדהו לחבר, אין דין מצרן, אבל אם נתן מתנה באחריות יש בה דין מצרנות, וביאר הסמ”ע שאין אדם כותב אחריות על מתנה, ובודאי שיש הערמה בדבר, ולכן נחשב מכירה ולא מתנה. ומכאן הוציא בעל הפתחי חושן (חלק גניבה חלק א הערה א) שכל הערמה שמתנים שיתן מתנה לא פוטרת, ונחשבת המתנה כחלק מהמקח, ולא פוטר את המערים. ולכן אם מתנה בעל הרכב שיתן לו מתנה תמורת הרכב, הרי המתנה נחשב תמורת השימוש ויש להחשיבו כדמי שכירות.

אך אם מתנה שאינו חייב לתת לו כלום ומשאיל לו את הרכב בחינם, נראה מסברא כיון שאינו חייב לשלם לו על כך יש לראותו כהשאלה, ואם יחליט מרצונו לתת מתנה לא בטלה ההשאלה. ולכן לכאורה זאת תהיה הערמה שמועילה על חברת השכרה, אך אם עושה זאת פעמים רבות, מסתבר שלא נוהג כשורה, כיון שהרכב נכנס למצב של סיכון גבוה, ונוהג שלא כשורה. אבל עושה את הערמה פעם או פעמיים, וגם שהתמורה היא מתנה שלא מחויבת מצד השואל יש להקל בדבר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *