הגעלת כלי נירוסטה חדשים המיוצרים בחו”ל

הרב ירוחם ארלנגר‎
ל' תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

האם עדיין חייבים להגעיל כלי נירוסטה מתוצרת סולתם (המיוצר בטורקיה) ?
כמובן, מדובר לפני הטבילה.

תשובה:

שלום וברכה

למעשה נחלקו בזה הדעות, ולכן המיקל לסמוך שאין בזה שומן מן החי וגם אם יש הוא בא פגום לגמרי, יש לו על מה לסמוך, והמחמיר תבוא עליו הברכה.

מקורות:

דעת בגר”ש וואזנר בקובץ מבית לוי והגר”נ קרליץ בס’ חוט שני פרק י ס”ק א להחמיר בזה, וכ”כ הגר”מ שטרנבוך בספרו ארחות הבית פרק י סעי’ ז, אולם באהלי ישורון חלק א פרק ד הערה כג הביא שהגר”מ פיינשטין הקל בדבר, וע”ע שו”ת משנה הלכות ח”ז סי’ קיב שהביא הרבה ראיות להתיר, וכ”כ בשו”ת רבבות אפרים ח”ו סי’ ריא, והביא שכן דעת הגר”ע יוסף, , וכ”כ בשלחן הלוי ח”א עמ’ רלז אחר ביקור שערך במפעל כפי שתיאר זאת באריכות רבה שם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *