בניית מחיצה בחול המועד לצורך שמחת תורה

שאלה:

האם מותר לבנות בחוה"מ מחיצה בין אנשים לנשים בביהמ"ד מעשה אומן לצורך שמחת
תורה כשלא היה אפשר לפני המועד וכמו שמצינו בביהמ"ק ואף שלהר"מ עשו התיקון
לפני החג יתכן שזה מפני שהיונ יכולין לעשות כן לפני המועד. אבל בלי זה היה
מתיר אי משום דהוי כצרכי רבים לצורך המועד או דהוי כחשש דבר האבד שלא יבואו
לידי הרהורים.

תשובה:

שלום רב,

לכאורה מותר לבנות מחיצה בחול המועד אף שהוא מלאכת אומן, כמו שנפסק בשו"ע תקמ"ד סעי' א' "צרכי רבים מותר לעשותה בחול המועד כגון לתקן הדרכים… לציין הקברות כדי שיזהרו מהם הכהנים, ולתקן המקואות. הגה: ודוקא צרכי רבים כאלו, שהם צריכים א לגוף האדם, אבל שאר צרכי רבים כגון בנין בית הכנסת אסור לעשות במועד; והוא הדין דלשאר צרכי מצוה אסור לעשות מלאכת אומן במועד". כלומר, צרכי מצווה אסור אא"כ זה צורך הנחשב לצורך של גוף האדם. ולכן היה מקום לומר שאין זה צורך גוף האדם והרי זה כצורך מצווה שאסור. אולם לכאורה זה דומה לציון הקברים שמותר לעשותן משום שזה מניעת עבירה, ומאפשר לכהנים להסתובב באזור, ולכן מן הסתם זה נחשב לצורך גוף האדם. וכך גם מניעת עבירה בביהכ"נ, אף שהיתה אפשרות לומר כדי שלא לעשות מלאכה בחוה"מ שלא יגיעו כלל לביה"נ בשמחת תורה. כי זה גם נחשב לצורך האדם. ועי' שו"ת רדב"ז (ח"א סי' שנג) שלאפרושי מאיסורא מותר גם מלאכת אומן בחוה"מ.  ד"א, לגבי מה שהבאת מהרמב"ם מתי עשו את התיקון גדול, עי' גם בשו"ת משנת רבי אהרן סי' יג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל