רכב שעבר ודפק חדר שהוסיפו מחוץ לגבולות הבניין

רבני בית ההוראה
כ"ו תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד
יש לי מכירה לשכונה ברחבה גדולה
והגישה לרחבה הוא קצת מצומצמת וגם כך מצליחים הנהגים להכנס לפרוק סחורה בתוך הרחבה
היה שכן שגר על הפקק והסיף שורה מדרגות חצויניות וחדר שירותים מחוץ לבינין על הגובה
וגם כך יש מעבר לחצר
בפעם אחת נכנס נהג ודפק את הברזל של השכן והברזל התקפל
התיקון עולה 1200 ש”ח
השאלה הוא מי אמור לשלם
הנהג?
המכירה?
המכוון של הנהג?

תשובה:

שלום וברכה,

בעל המכירה פטור מתשלום, כיון שהוא לא הזיק – ואינו אמור לקחת אחריות על ספקים שמגיעים עם המשאיות.

הנידון מתחיל בין בעל המשאית לבין הניזק האם חייב לשלם בעל המשאית על הנזק. ותלוי האם עשה השכן את ההרחבה כדין, או שההרחבה אינה כדין ואסור לו לחסום את המעבר למשאיות.

לגבי חיובו של המכוון, נראה שקשה לחייבו. ראה מקורות.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן קנה סעיף כז שמבואר שאסור להוציא זיזים לרה”ר אלא אם מגביה מעל גובה של גמל ורוכבו. ובזמנינו צריך לבדוק שההרחבה שמוציא למעבר הרבים לא מפריעים למעבר של משאיות, ואם ההרחבה מונעת את המעבר, פטור בעל המשאית. ואם יש אפשרות לעבור חייב בעל המשאית.

לגבי חיובו של המכוון: מצאנו בפוסקים שהנותן עצה לחברו והצעתו גרמה נזק לחברו, כגון שולחני שהטעה את הלקוח, {סימן שו] או שהמליץ למלווה על הלווה שעשיר הוא ויכול להלוות לו, והתברר שהלווה עני ואין לו לפרוע, שחייב לשלם עבור ההצעה הכושלת. [סימן קכט ס”ב]. אמנם עדיין יש לחלק בין אדם שמכוון את הנהג, לנותן עצה כושלת, שבשולחני או שהמליץ על אחר שעשיר הוא, מקבל העצה לא יודע כלום ופעל לגמרי מחמת העצה שקיבל, ולכן חייב המזיק. אבל אדם שמכון את הנהג, הנהג לא נוסע בגלל המכוון, אלא שעוזר לו ומייעץ לו, אבל הנהג סומך על עצמו, ולכן גם אם יאמר הנהג חזי דעלך קסמיכנא, נראה שפטור המכוון כיון שהנהג לא סומך רק על המכוון, אלא על ראייתו עם עזרת המכוון.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *