מחלל שבת יכול לשמש שליח ציבור בבית הכנסת?

הרב ירוחם ארלנגר‎
25 Tishrei 5779

שאלה:

האם אדם חילוני יכול לעמוד ולהתפלל כשליח ציבור

תשובה:

שלום רב

בדיעבד כשאין אפשרות אחרת, או שיש חשש שמא יגרם להם בושה או עלבון, ניתן להקל ולצרף יהודי מחלל שבת למנין לאמירת קדיש, אבל לא לתפילה! וכל שכן שאינו יכול לשמש שליח ציבור, שהרי הוא לכל הפחות ספק מומר…

מקורות:

ראה כאן, ומה שנתבאר שם בשם האגרות משה שלתפילה אינו מועיל אלא רק לקדיש.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *