שימוש לד’ מינים וחזרה בחצר שאינה משתמרת

רבני בית ההוראה
24 Tishrei 5779

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: בחור שרצה לזכות לאנשים שלא דתיים באוניברסיטה שלו, שאנשים קיבלו היתר לבנות סוכה שם, והיה רוצה להניח ד’ מינים שם למי שירצה (יהודי) להיכנס וליטול ולצאת ע”י חובה, ששם יש המקרבים הרחוקים אולם לא יהיה שם בזמן שיכול לבוא אנשים, מה הדין בתסריטים כאלה:

1. ביום א’ כשמניחים ד’ מינים בסוכה ציבורית, שלא משתמרת כלל ומי שירצה להיכנס שם, נראה שיהיה בעיה בחזרה כיון שהחצר אינה יכול לזכות לו שאינה משתמרת, אז מה יש לעשות? האם יכול להפקיר שם ולשים מודע שמי שירצה יזכה יצא ויפקיר וכן עד שיצאו כולם?

2. ומה דין מיום ב’ והלאה שאף שיכול אדם לצאת בשאול אבל יהיה בעיה בחזרה בחצר כזו, אז מה עצה?

תודה ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה

הבעיה אינה בחזרה, כיון שברור שמי שמניח חזרה את הארבעת המינים מרשה לאדם אחר שיזכה בהן, הוא הרי הולך ואינו מתכוין ליטול אותם לעצמו, ומה שהחצר אינה משתמרת לא מפריע, שהרי הוא יכול לזכות בזה בהגבהה. הבעיה היא כיצד אותם אנשים ידעו שהם צריכים לזכות ביום הראשון בארבעה מינים אלו, מן הסתם כלל לא ידעו על כך ולא תהיה להם כוונת קנין. ביום השני פשוט שאין בעיה ולא הבנתי את השאלה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *