דייר שנודע אחר זמן שלקח מים מהראשי

רבני בית ההוראה
כ"ג תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

שכר דירה במשך כמה שנים לאחר 3 שנים התברר שהשוכר שקדם לו חיבר את צינור המים החמים לפני המונה מה שאומר שצריכת המים שלו נספרה ע”י השעון המשותף של הבניין, באו כמה שכנים ותבעו אותו לשלם על השימוש של השנים שעברו.

א. מה הדין.
ב. בהנחה שחייב על מי החיוב השוכר הנוכחי\השוכר הקודם\בעל הדירה.
ג. איך אפשר לדעת בכמה השתמש (כלומר האם ממוצע הוא קביל בדינא).

תשובה:

שלום וברכה,

השוכר הנוכחי שהשתמש במים של הצינור הראשי חייב לשלם על מים שלקח מהם, כיון שנהנה מהמים של הבניין והם שילמו עבורו.

יש לחשב כמה ודאי השתמש ואת זה ישלם. ועל השאר פטור.

בהצלחה.

מקורות:

בשו”ע חו”מ סימן עה סעיף יח מובא שהיודע שחייב לחברו ואינו יודע כמה חייב חייב לשלם את מה שברור לו, והשאר פטור, ולגבי לצי”ש יש מחלוקת בשו”ע, והש”ך הכריע שפטור אף לצי”ש. ולכן אם משלם את הממוצע יוצא ידי חובתו.

בש”ך שם מובא שבגזל אין הדין חייב וחייב לשלם גם את החלק שמסתפק, במקרה הנ”ל אינו נחשב לגזל כיון שהשוכר לא ידע שמחובר לצינור הראשי, ודינו כחוב של נהנה שחייב לשלם עבור ההנאה. כמבואר בקצות סימן שצא ס”ק ב שחיוב תשלום נהנה אינו חיוב של גזלן אלא כבע”ח, ולכן דינו בזיבורית ולא מעידית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *