פרוץ כעומד בסכך

רבני בית ההוראה
20 Tishrei 5779

שאלה:

שלום הרב,
אני לא מבין שתי הלכות בעניין הסכך איך הן מסתדרות אחת עם השניה.
הלכה שפרוץ כעומד בסכך מותר, שו”ע תרלא א.
אלא מכיוון שאי אפשר לצמצם אז הפתרון הוא שאם השיפודים נתונים ערב יתן את הסכך באופן של שתי והרי כל החלל מתמלא באויר וכשרה. אבל אני לא מבין, הרי ברור בודאי שאם שטח הסכך מחצה פסול מחצה סכך כשר, שאין רוב הצל מגיע מהסכך הכשר, כי הסכך מטבעו לא אטום וברור שיש סדקים וחללים בתוכו, ואילו השיפודין שהם סכך פסול הם אטומים. אז לכאורה איך הסוכה כשרה?? הרי חמתה מרובה מצילתה מחמת הסכך הכשר, כי רוב הסוכה מוצלת ע”י הסכך הפסול.

תשובה:

מה שאמרת כלול בדברי הגמרא, ברור שכאשר אומרים פרוץ כעומד הוא באופן שהאויר מלא לגמרי לגמרי בסכך כשר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *