ייחוד עם אח

רבני בית ההוראה
כ' תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

האם יש ייחוד עם אח חילוני?

תשובה:

אין ייחוד עם אח [למעט האיסור לישון איתו בקביעות בחדר אחד, אבל לגבי זה גם כן אין הבדל בין דתי לחילוני].

בשורות טובות.

4 תגובות

  אני:

  אני ישנה עם כל האחים שלי ואחותי באותו חדר זה בעיה?

  נתנאל:

  שמעתי משהו על שלושים יום. על מה זה מדובר

  רבני בית ההוראה:

  לא.

  רבני בית ההוראה:

  אח ואחות מותרים להתיחד ולדור יחד עד שלושים יום. ויש שהחמירו בזה לבני ספרד, ולכך בני ספרד לא יקלו בזה אלא באופן שיש צירוף נוסף להתיר, וכגון שיש פתח פתוח לרשות הרבים [עצה לא מעשית כל כך בלילה שרוצים לנעול את הדלת]. אם אתם ספרדים קשה להקל בזה אלא אם כן בעלך יבוא אף הוא ללון שם.

  מקורות:

  על דעת המקילים, ראה קידושין פא ע”ב ורא”ש שם סי’ כד, חלקת מחוקק סי’ כב ס”ק א, דבר הלכה סי’ ב סעי’ ה בשם החזון איש. על כך שעראי הוא עד ל’ יום, ראה שו”ת אמרי יושר ח”ב סי’ מג, ובתורת היחוד פרק ב הערה כב בשם הגרי”ש אלישיב. אולם ראה שבט הלוי ח”ה סי’ רא שנראה שהחמיר שלא לישון יחד לבדם שלוש לילות רצוף.

  אולם, רבינו ירוחם נתיב כג ח”א מחמיר וסובר שיחוד אח עם אחותו אסור גם באופן עראי, ובבן איש חי עוד יוסף חי שופטים ג החמיר כדבריו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *