שינה בסוכה בליל שבת כשהשכנים מדליקים מוזיקה

רבני בית ההוראה
17 Tishrei 5779

שאלה:

א. למה משמיטים הספרדים את הפסוק מזמור שיר חנוכת הבית בבוקר לפני ברוך שאמר?
ב. אדם שחמיו גר בתל אביב והשכנים שמים שם מוזיקה חילונית בשבת, וזה מצער אותו, האם נפטר מן הסוכה? (בבית הוא לא ישמע)

תשובה:

שלום וברכה

 1. יש הרבה חילוקי מנהגים בנוסחאות התפילה, וכל אחד נוהג כמנהגי אבותיו.
 2. אין להקל. הרבה יותר מצער לישון בבית… בסוכה כל רגע מקיימים מצוה נשגבת של ישיבה בסוכה, בבית, לא רק הם יושבים עם מוזיקה בשבת, אלא גם הוא יושב מחוץ לסוכה… מלבד זאת, ההיתר של מצטער קיים רק כאשר אירע מקרה ובאו זבובים וכדומה, אבל מי שיודע עכשיו שהסוכה שלו לא תתאים לו מחר בערב, כי יהיו שם הפרעות, מחוייב לבנות לו סוכה במקום אחר שקט יותר, או להתארח אצל חברו. אין לשכוח שהשינה בסוכה היא חיוב דאורייתא כמו תפילין לולב שופר וכו’, ואין לחפש בזה אחר קולות.

8 Comments

  נאמן:

  אבל מה “קולא”?! והרי שומעים שירי תועבה ופריצות(שגם זה איסור דאו’) ולא מועיל אטמי אוזניים(בגלל הווליום האדיר) וגם לא שייך כל כך ללכת לבית של אחר….

  רבני בית ההוראה:

  אני הייתי יושב בסוכה, אינני יודע מה לומר עוד.

  נאמן:

  מחילה הרב אפשר להבין את הסברא?

  רבני בית ההוראה:

  לשמוע את השירים האלו זה לא כיף וגם לא ראוי, אבל זה לא איסור, כיון שזה לא ישפיע עליך, רק יכעיס… לישון מחוץ לסוכה אסור, כך שהדירוג בין שני ענינים אלו ברור מאוד.

  נאמן:

  אין איסור לשמוע שירי “פריצות”/חשק ששרות גם נשים???
  יש קללות וכו’ וזה משפיע על המחשבה של השומעים…

  רבני בית ההוראה:

  יש איסור כאשר אתה ושמע זאת בכוונה וברצון, לא כשזה בא מבחוץ נגד רצונך ואין לך אפשרות להמנע [כמובן אתה לא מתיישב להאזין כאותו יהודי שביקש מהפריץ שיאיים עליו באקדח שיאכל מבשר הפיגולים…], ראה משנה ברורה סי עה.

  רונה:

  לכבוד הרב
  ומה הדין אם זה גורם לו להרהורי עברה?
  תודה

  רבני בית ההוראה:

  יסיח דעתו ולא יאזין.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *