השתתפות אבל בהקפות בשמחת תורה

רבני בית ההוראה
י"ז תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד,
כיצד ינהג אבל בשנה על אב, בעניין הריקודים בשמחת תורה ?

תשובה:

שלום רב,

אבל בשנה על אביו אינו רוקד בהקפות של שמחת תורה. המנהג הוא שבשעה שהוא מחזיק בעצמו את הספר תורה יכול להשתתף בהקפות. ראה בספר גשר החיים פרק כג. אולם בשו”ת חלקת יעקב ח”ג סי’ עה תמה על המקילים בזה, כיצד יתכן שבהושעות אסור לאבל להקיף עם הלולב, ואילו ששמחת תורה בשעה שמחזיק את סה”ת מותר? אולם עדיין המנהג הרווח הוא להשתתף בריקודים רק בשעה שהוא מחזיק את הס”ת.

2 תגובות

    יע:

    שוב ושוב, התשובה חלקית ולא משקפת את מגוון הדעות בהלכה. עיין כף החיים תרסט סקל”ג בשם הגר”ח פלאג’י שהתיר לאבל תוך יב”ח להשתתף בהקפות.

    רבני בית ההוראה:

    אין לנו התחייבות לעשות עבודת מחקר על כל שאלה, אנחנו עונים תשובות להלכה למעשה! על מקורותיהם כמובן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *