צילום במצלמת המחשב בחול המועד

הרב ירוחם ארלנגר‎
ט"ז תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

האם צילום תמונות דרך מחשב נייד או דרך מכשיר פלפון, זה יותר קל ממצלמה דיגיטלית?

תשובה:

אין כל הבדל, זו בסך הכל מצלמה יותר גדולה…

למעשה, יש להקל לצלם בחול המועד במצלמה דיגיטלית, כיון שאין כאן כתיבה ממש אלא כעין אותות חשמליים במחשב של המצלמה, אבל אסור לפתח את התמונות בחג. אולם אם אין בכך צורך מיוחד, תמיד טוב להתמקד יותר בעניני החג ולא בענינים אחרים.

מקורות:

שו”ת באר משה ח”ז סי’ ל”ט, שבט הקהתי חלק א’ סי’ קס”ט, שמירת שבת כהלכתה פרק ס”ו סעיף נ”ה, וכן בספר מבקשי תורה (ספר הזכרון לגרש”ז על חול המועד עמוד תעג) הביא בשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל שמותר לכתוב הודעות באיתורן ואין זה נחשב כתיבה אף שמופיעים מילים על המסך, ומה שהביא שם בהערה רי”א שבכתיבה על הדיסק יש בזה משום בונה, כיון שלפני שהיה כתוב בו נתונים לא היה לו כל ערך וכעת נבנה הדיסק, אין כוונתו לדיסקים שבימינו שיש להם ערך תמיד ויש בהם חומר רב, רק מוסיף עליהם חומר בחול המועד ובזה אינו בונה דבר ורק משנה את האותות האלקטרוניים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *