מוקצה בנוי סוכה והסכך – האם מועיל תנאי?

רבני בית ההוראה
16 Tishrei 5779

שאלה:

1. האם כשמנענים את הלולב צריך שיהיה מגע ישיר בלולב בהדסים ובערבות או שמספיק רק בחלק התחתון של הלולב בעוד שההדסים והערבות מחוברים אליו למעלה בקשר?
2. אם אמרתי לפני החג שהקישוטים והסכך לא יהיו מוקצה. האם יהיה מותר לי לתלוש מהסכך או מהקישוט עלה של תמר בכדי לאגוד לולב?

תשובה:

שלום וברכה

  1. אם מחזיקים בלולב זה גם טוב.
  2. תנאי כזה אכן מועיל לגבי נוי הסוכה אם הוא נעשה קודם בין השמשות של כניסת החג, כמבואר בשו”ע סי’ תרלח סעי’ ב, וראה שם הנוסח המועיל לתנאי זה, אבל לגבי הסכך לא מועיל תנאי, ראה שם סעיף א.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *