לקום בפני רב המקום אף שאינו תלמיד חכם מופלג

רבני בית ההוראה
ט"ז תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

בס״ד,
שמעתי שיש ראייה ברורה שאדם שמגיע לבית כנסת והרב עולה לתורה , אפילו שאינו רבו המובהק.
מפני שזה מקומו … אע״פ שאינו תלמיד חכם מופלג
מה המקור בבקשה

תשובה:

שלום וברכה

חיוב הקימה בפני תלמיד חכם אינו דוקא במי שנחשב חכם מופלג ביותר, אלא כל מי שביחס לבני הדור נחשב תלמיד חכם הוא בכלל דין זה, ראה ש”ך סי’ רמד ס”ק ב. יתר על כן, שים לב ללשון השו”ע שם בסעי’ א: “מצות עשה לקום מפני כל חכם, אפילו אינו זקן אלא יניק וחכים, ואפי’ אינו רבו, רק שהוא גדול ממנו וראוי ללמוד ממנו“. ולכן, במקרה שלכם, גם אם הרב אינו נחשב כתלמיד חכם ביחס לבני הדור, כאן בבית הכנסת שהוא המרא דאתרא ומלמד תורה ברבים ודאי יש לקום בפניו, ובכך ליקר אותו ואת התורה שהוא מייצג, בפרט אלו שתורתם ממנו, אין כל ספק בדבר, וראה עוד בש”ך שם בשם הרמ”ה.

בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *