ברכת הנותן ריח טוב בפירות על אתרוג בסוכות

רבני בית ההוראה
15 Tishrei 5779

שאלה:

שלום
האם לאחר תפילת שחרית, מותר לברך על האתרוג הנותן ריח טוב בפירות? הרי כבר קיימנו את המצוה.
ישר כח

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה יש לחלק בין האתרוג שמותר להריח אותו ואסור לאכול כל שבעת הימים [ולא כדבריך שכל יום נמדד בפני עצמו] כיון שהוקצה למצותו, לבין הדס שכיון שעיקרו למצוה אסור להריחו כל שבעה.

מקורות:

ראה כאן טבלה יפה בענין זה שעשה הגאון רבי מרדכי קנר שליט”א.

3 Comments

  דורון:

  אוקי, ולברך עליו כדי להריח מותר אחרי התפילה?

  רבני בית ההוראה:

  ענינו שמותר… כמובן אם יש לו ריח… הרבה פעמים אין ריח לאתרוג אא”כ לוחצים עליו קצת שיצא מיץ, וזה אין לעשות באתרוג של מצוה…

  עזריאל ברגר:

  בשו”ע (או”ח רטז,יד) כותב שלא להריח את האתרוג במשך שבעת ימי החג, בגלל מחלוקת הפוסקים האם לברך עליו!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *