קרי ביום כיפור

הרב ירוחם ארלנגר‎
10 Tishrei 5779

שאלה:

הרב בערב יום הכיפורים יצא לי ניראלי קרי לילה ניראלי וניסתי כול אותו יום לישמור על העיינים וזה ושמעתי שאם יוצא בכיפור קרי זה לא טוב

תשובה:

שלום רב

מה שאמרו חז”ל שהרואה קרי דואג כל השנה הוא רק כשרואה לאונסו, אבל אם זה מחמת רוב המאכלים שאכל או הרהור עבירה או חום – אין חשש, ולכן בדרך כלל אין מה לחשוש לכך, זה אמור בעיקר לאנשים גדולים במעלתם הרוחנית. ראה ברכי יוסף תריז ד ומשנה ברורה שם.

כך שבודאי אין מה לדאוג אבל חיזוק תמיד חשוב לעשות, והכי חשוב בענין שמירת העינים, לא לגלוש באינטרנט שאינו מסונן כהלכה!

מקורות:

ראה עוד מאמרי ימי הרצון להגר”ש וולבה זצ”ל עמוד ת”ה שהאריך בענין זה וכתב שאין להצטער מזה כלל, ובקריינא דאגרתא חלק א’ סי’ קס”ה כתב שאין זה אלא בנשוי בן 40 העמוס בתורה ויראת שמים, וכן מבואר בשו”ת צמח צדק חלק חו”מ בסופו בשער המילואים סי’ ס”ד בשם בעל התניא שהיה שוחק מאנשים שנצטערו על זה כי דברי חז”ל הם דוקא לאנשים גדולים מאוד שאין להם מצד הרהור כלל.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *