אתרוג תימני ולולב עם קורא לאשכנזים

רבני בית ההוראה
10 Tishrei 5779

שאלה:

האם אשכנזי יכול לברך ולצאת ידי חובה על סט ארבעת המינים שבו האתרוג הוא “תימני” והלולב עם קורה?

תשובה:

שלום וברכה

בודאי יוכל לצאת בו ידי חובה. האתרוג התימני נמצא כשר על ידי החזון איש, כמובא בס’ הלכות חג בחג, בתימן לא היו בקיאים בהרכבות, ואם יש לו הכשר טוב שמוכיח שגם בארץ לא הורכב, הוא בסדר גמור. כמו כן לולב עם קורא מוחזק ככשר, כי מן הסתם אינו פתוח, רק להידור מצוה לוקחים האשכנזים לולב ללא קורא שאז ניתן לראות מה יש בפנים והוא גם מתכסכס בנענועים [שהם עצמם אינם לעיכובא].

חג שמח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *