מה נחשב טריפה?

רבני בית ההוראה
7 Tishrei 5779

שאלה:

בהמה שסבלה קודם השחיטה האם היא כשרה ? תודה

תשובה:

שלום וברכה

זו שאלה מאוד מאוד כללית… תלוי ממה היא סבלה, יש הרבה מאוד מומים ומחלות בבהמה שעשויים להחשיב אותה כטריפה שאף אם נשחטה כדין היא אסורה באכילה, ונתייחדו לכך סימנים שלמים בשלחן ערוך לבאר את פרטי הדינים בזה, אבל יש דברים שאינם מגדירים אותה ככזו, והכל לפי הענין.

2 Comments

    מוריה:

    אם היא סבלה בגידול שלה , זאת אומרת במהלך חייה עד רגע השחיטה גדלה בתנאים מחפירים זה משפיע על הכשרות שלה ?

    רבני בית ההוראה:

    אין כל השפעה על כשרותה, אא”כ תנאי הגידול פגעו פיזית באבריה באופן המגדיר אותה כטריפה, זה לא מצוי בבהמות כלל, לפעמים בעופות זה מצוי שגדלים בצפיפות שאינה מאפשרת לרגלים להתפתח כראוי, והענין הזה נבדק כמובן על ידי מערכות הכשרות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *