קיום מצוות מעשיות כנגד צואה או בבית המרחץ

רבני בית ההוראה
ה' תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

שלום רציתי לשאול אם היתה צואה ארבע אמות קרוב לאדם או על בשרו מה הדין לכתחילה ובדיעבד לגבי דברים שאינם הזכרת השם כמו נדר והתרת נדרים וכן לגבי דיני ממונות כמו נשיאת אשה?תודה

תשובה:

שלום וברכה

מה שאינו מצוה כלל כמו נדר שזו חלות אבל לא מצוה, אין שאלה בכלל וברור שאין איסור. גם קיום מצוה מעשית ממש ללא הברכה, כגון נטילת לולב, שופר תרומות ומעשרות וכדומה מעיקר הדין אין איסור, אבל משום ביזיון המצוה הורו הפוסקים שאין להתיר אלא לצורך חולה או כל דוחק אחר.

לכן באופן שהיא מצוה עוברת התירו, כמו צדקה לעני הבא לקראתו, או קימה לכבוד תלמיד חכם שהתירו גם בבית המרחץ.

מקורות:

ראה מטה אפרים סי’ תקפח סעי’ ה, הלכות קטנות ח”ב סי’ נז, ביאור הלכה סי’ תקפח סעי’ ב, דרך אמונה מעשרות פרק ט ציון ההלכה ס”ק נא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *