הטעם שציצית נחשבת מצוה שהזמן גרמא

רבני בית ההוראה
כ"ג אלול ה'תשע"ח

שאלה:

הגמרא במנחות (מג.) מביאה מחלוקת האם נשים חייבות בציצית, דעת חכמים שכן דעת רבי שמעון שלא מכיון שזו מצווה שהזמן גרמא, והרא”ש כתב שהלכה כרבי שמעון .
במקום אחר כתב הרא”ש שכסות יום חייב בציצית בין ביום ובין בלילה, אם כן זו לא מצות עשה שהזמן גרמא ? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

שאלתך זו כבר שאלו התוס’ בקידושין לד א, לשיטה זו שכסות יום בלילה חייבת בציצית למה זה נחשב מצות עשה שהזמן גרמא, ותירצו, שכיון שלמעשה היום גורם לחיוב, אלא שחייבו בגד זה גם בלילה כיון שעיקר יעודו ליום, זה עדיין מצוה שהזמן גרמא.

2 תגובות

    טל:

    אז אם נשים ילבשו בגד של 4 כנפות ללא ציצית הם יעברו איסור ?

    רבני בית ההוראה:

    לא הבנתי מנין המסקנה הזו, הרי הסברנו שזו מצוה שהזמן גרמא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *