הוצאת פירות שביעית מארץ ישראל לחו״ל

רבני בית ההוראה
י"ח אלול ה'תשע"ח

שאלה:

שלום וברכה.
האם מותר לקנות בחו״ל בחנות רגילה פירות שביעית מישראל ללא השגחה באמצעות כרטיס אשראי? האם יש הבדל בין סוגי הכרטיס (אשראי או עובר ושב)?

תשובה:

שלום רב

האיסור לעשות סחורה בפירות שביעית קיים בחו”ל, ובכלל אסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל לחו”ל! בדיעבד, אדם שהוציא פרי של שביעית לחו”ל יכול לאכול את הפרי בחו”ל ואין חיוב להחזירו לארץ ישראל. אם מדובר בפירות שגדלו בחו”ל כמובן אין בהם קדושת שביעית ואפשר לקנות ללא חשש.

מקורות

חזון איש שביעית סי’ י ס”ק ו, וראה רידבז פ”ה סעי’ יח, שאף שהראב”ד החמיר שאסור לאוכלם שם הכרעת כל הפוסקים שלא כדבריו.

2 תגובות

    מיכאל:

    אני מדבר על קניית פירות שביעית תוצרת ישראל לא על מנת לעשות בהם סחורה אלא לצורך אכילת ביתו. אין פה לפני עוור כי מדובר בקנייה בחנות של גויים וכל הבעיה לקנות במזומנים כי תחול במעות קדושת שביעית והם יימסרו לגויים, אבל הקנייה בכרטיס לכאורה תפתור בעיה זו.

    רבני בית ההוראה:

    אין לקנות משום שיש סוברים שאסור לאכול פירות אלו וכנ”ל, ולמה להכנס לספקות. כמו כן, יש בזה חשש ערלה, וכיון שגם יש מקום להסתפק מתי היתה החנטה ואם בטוח זה שביעית אולי יש גם בעיה של תרומות ומעשרות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *