כלי של מעסיק שנשבר בשוגג

רבני בית ההוראה
17 Elul 5778

שאלה:

שלום לכבוד הרב
כלי של מקום העבודה
שנשבר בשוגג הקרוב לאונס
האם על העובד לשלמו?
)טלפון סלולרי שהיה בנרתיק מעט קרוע על החגורה ובשעת סחיבת שק כבד פרטי פגע השק בנרתיק הפכו והטלפון נפל ונשבר)
אשמח אם כבודו יוכל לפרט מקור
יישר כח

תשובה:

שלום וברכה,

הזיק כלי של חברו בידיים ואפילו בשוגג – חייב. ואם היה זה באונס גמור – קיי”ל להלכה שפטור. ואם כלי העבודה היה מושאל לעובד לצורכו האישי בלבד, חייב העובד גם באונס, כדין שואל שחייב באונס.

עובד שהזיק בשעת העבודה מחמת העבודה, אם הנזק קטן אם שנהגו לפוטרו. וממידת חסידות שלא לתבוע את העובד. אמנם אם הנזק נעשה בשעה שעבד בצרכיו הפרטיים, אין סיבה לפוטרו אלא באונס גמור. בדרך כלל אין הנזק באונס גמור.

ולכם אם סחב שק פרטי שלא בזמן העבודה, וסחיבת השק גרמה לנזק הפלאפון של העבודה יש לחייב את העובד במלוא הסכום, וקשה לומר שנחשב אונס גמור.

בהצלחה.

מקורות:

מזיק בידיים חייב גם כשהזיק בשוגג. ובאונס גמור פטור – ראה שו”ע סימן שעח ס”א.

אם הוא שואל על החפץ חייב גם באונס – ראה שו”ע סימן שמ ס”א.

עובד שהזיק בדבר מועט יש שנהגו לפטור – ראה פת”ש סימן שלא.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *