פועל שקיבל את כל שכרו ועצר באמצע מה דין המעות

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: שכרו פועל לעשות שיפוץ ופסקו ביניהם סך אלף דולר לעבודה. באמצע העבודה עזב הפועל עבודתו. בא בעל הבית לשאול על חצי השכר כיון שרק עשה חצי עבודה שביקש, ואמר שהוציא המעות כבר.

רצינו לדעת בעת שהפועל החליט לעזוב את העבודה בלי להודיע לבעל הבית, וכבר השתמש שאר המעות שלא הגיע לו, מה דינו ומה דין של מעות אלה?

בשלמא בעת שהפסיק העבודה ועזבה לא הלוה כלום מן בעל הבית, והנראה שמעות אלו נעשו כפיקדון אצלו, מ"מ כיון שכסף נתן להוצאה, וכבר שימש בו בלי לשאול האם נעשה גנב בזה? או סתם נעשה הכסף הזה כהלואה אצלו וחייב לשלם משום הלואה, או נעשה פיקדון ובעת ששלח יד בפקדון נעשה מזיק וחייב לשלם או מטעם מזיק או מטעם גנב?

נפקא מינה אם בעל הבית יאמר לו הרי שאת חייב לי חמש מאות דולר, והרי שיש לך שעון שווה חמש מאות דולר, האם תמכור לי בחוב שיש לך אצלי? ואמר לו חבירו "הן" ונתרצו שניהם, האם זה חוב נחשב חוב מחמת מכר ומועיל הדבר בלי קנין או נחשב כחוב בעלמא ולא עשהו כלום עד שיעשו קנין ? כדאיתא בש"ס וטוש"ע ח"מ סי' קצט.

תודה ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

התשלום ניתן עבור העבודה, והפועל שחזר בו [למרות שאסור לחזור] מתחייב להשיב את המעות. ונחשב למעות מחמת מכר, ולדעת הרמב"ם יכול לקנות עם חוב מחמת מכר, כיון שהוא דבר שלא שכיח. ואין הבדל אם חוב למפרע נקרא הלוואה או פיקדון, כל חוב שמחמת מכר לדעת הרמב"ם קונה במקח, כיון שלא שכיח. ודעת הראשונים שגם חוב מחמת מכר לא קונה. אלא כשמוכר בהנאת מחילת מלווה, ואז קונה בין בחוב מחמת מכר, בין בהלוואה רגילה.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע סימן קצט סעיף ב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל