קונה שהשכיר את הדירה לפני העברת הבעלות למי שייכים דמי השכירות

רבני בית ההוראה
כ"ו אב ה'תשע"ח

שאלה:

מכרתי דירה וסיכמנו בחוזה שהעברת הבעלות הינה רק בסיום כל התשלומים כנהוג אך אני הואיל והקונה היה מאד לחוץ לשפץ את הדירה כדי להשכיר אותה הסכמתי שיכניס לבינתיים קבלן שיעבד עוד לפני העברת הבעלות וכמו”כ סמכתי עליו והבאתי לו מפתח בהתנאה מפורשת שהוא לא נכנס לגור וכדו’ רק לשיפוץ והוא הלך והשכיר את הדירה לפני העברת הבעלות השאלה למי שייכים דמי השכירות

תשובה:

שלום וברכה,

אם הותנה בחוזה שמסירת החזקה תיעשה עם סיום העברת התשלומים, הרי הדירה שייכת למוכר כל עוד לא הסתיימו התשלומים. ואם הושכרה הדירה דמי השכירות שייכים למוכר ולא לקונה. ואם נוטל הלוקח את דמי השכירות לעצמו, עובר באיסור גזל ובאיסור ריבית.

בהצלחה.

מקורות:

אם הדירה אינה של הקונה הרי דמי השכירות שייכים למוכר. והקונה גוזל כסף שאינו שלו. וגם עובר באיסור ריבית, כיון שכל עוד שלא התבצע העברת חזקה של הדירה, נחשבים התשלומים להלוואה ביד המוכר, ונמצא שהקונה שהוא המלווה מקבל שכר עבור ההלוואה. כמבואר בשו”ע יו”ד סימן קעד סעיף ו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *