חזקות על דברים דיגיטליים

שאלה:

שלום הרב, האם יש חזקות על מדיה ודברים דיגטליים? והאם הם בגדר מטלטלין או קרקעות או משהו אחר?

ומה שם כבודו?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

יש חזקה בקרקע שאם קנה קרקע והחזיק בה ג' שנים, ואין לו שטר בידו, ההחזקה בקרקע עם הג' שנים שגר בה, מהווה ראיה שדר. יש חזקת תשמישים, אם משתמש בקרקע של חברו ולא קנה את הקרקע, יש לו זכות שימוש בו, ויש מחלוקת הפוסקים האם צריך טענה שקנה את הזכות שימוש, או שעצם שמשתמש וראה חברו ושתק נחשב שמחל לו על השימוש. – ראה שו"ע חו"מ סימן קנג.

יש חזקה של מטלטלים שאם מחזיק במטלטלים, ההחזקה היא ראיה שהם שלו.

ומצאנו גם חזקות שאינם בעלות פיזית אלא חזקה כעין רוחנית: 

יש חזקה במצוות, שאם קראו בס"ת שלו בבית כנסת, או שהחזיק לעשות גלילה, או שהוחזק שמתפללים בבית כנסת שלו, יש לו את החזקה ולא יכולים לקחת את המצווה ממנו. ומוריש את החזקה זו ליורשיו. – ראה שו"ע חו"מ ברמ"א סו"ס קמט.

יש מושג של מערופיא – שאם היה לישראל רגילות להלוות בריבית לגוי מסוים, אסור לישראל אחר לבוא ולהציע לו ריבית משתלמת יותר ולסלק את הישראל מהגוי, שהעסק הזה של הגוי שייך לישראל זה. – ראה סימן קנו סעיף ה.

כמו כן מצאנו שאם אדם עשה פעולה – הכניס לחם עם רשת למים, ומחמתו באו דגים סביב הרשת, אסור לאחר לחטוף את הדגים, למרות שהדגים עדיין לא נקנו לראשון, אך כיון שטרח באיסוף שלהם נחשב שכאילו טרח בהם, ואסור לאחרים לקחת. ראה תוספות קידושין דף נט ע"א.

מצאנו שאם סיכם אדם עם מוכר שיקנה ממנו, אסור לאחר לקדם ולשכנע את הבעלים שימכור לו ובכך יסלק את הראשון, ונקרא עני המהפך בחררה ובא אחר ולקחה נקרא רשע.

מצאנו דין יורד לאומנות של חברו, שאם יש לו עסק בעיר, אסור לאחרים שלא מבני העיר להתעסק באותו עסק, ולהפחית ממנו לקוחות, למרות שאין לו שום קניין בלקוחות.

מכל זה רואים שאדם שטרח עבור תוכנית דיגיטלית, אסור לאחרים לנטרל את עבודתו, ויש לראשון מוחזקות על פעולתו.

 

 

 

מקורות:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל